Ας αγωνιστούμε μαζί! Φεμινιστική καμπάνια για την αυτοδιάθεση και τη Δημοκρατική Αυτονομία

Ας αγωνιστούμε μαζί για την ελευθερία των φύλων! Θέλουμε μια αλλαγή στην κοινωνία μας: στη Γερμανία και σε άλλες χώρες, στη Ροζάβα και σε κάθε αυτόνομη περιοχή. Σε όλο τον κόσμο. Ως εκ τούτου, από τις 25 Νοεμβρίου 2017 – την Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών * – σας καλούμε να συμμετάσχετε στη φεμινιστική καμπάνια «Ας αγωνιστούμε μαζί! Για την αυτοδιάθεση και τη Δημοκρατική Αυτονομία ».

κλήση